Logo LEADER_3SAM a.jpg
Utvecklingsfonden(2).jpg
Leaderlogga_färg.jpg

Syftet med projektet är att erbjuda möjligheten att komma ut i naturen och skåda vilda djur, upplysa om hur djuren lever och en chans att få se något nytt.

I syftet ingår även att personer från hela världen och funktionsnedsatta ska kunna komma våra svenska djur nära inpå livet på ett diskret och varsamt sätt.

Målet med projektet är:

- En befintlig verkstad att utveckla och förvara gömslen och annat material som hör verksamheten till.

- Ett fungerande gömsle

- En fungerande hemsida med bokningstjänst samt webbshop

- Skapa samarbeten 

- Ta fram marknadsförings material

Syfte och mål med projektet framgår också i ansökan.

Projektet består av investering i lämplig fotoutrustning, iordningställande av verkstad, marknadsföring, uppförande av gömsle för viltskådning samt eget arbete.

DSC_0090.JPG

ARBETE KRING GÖMSLE OCH GÖMSLEOMRÅDE

 

Under projektets framfart har gömslet blivit färdigställt. Ett dass har också kommit på plats då gästerna oftast övernattar i gömslet.

På platsen har det också röjts för att skapa bättre sikt samt finare fotomiljö i de områden som björnarna gärna rör sig. 

Gömslet har fått ny grund samt flyttats en bit för att skapa bättre fotomöjligheter och ljus.

Ny panel och nytt tak har också fixats. Inne i gömslet är det renoverat så att gömslet skulle kännas mer hemtrevligt. 

En säng har byggts i gömslet.

 

På vägen upp till gömsleområdet har en väggrind satts ner för att förhindra att objudna gäster stör intill gömsleområdet.

ARBETET KRING VERKSTADEN

Arbetet kring verkstaden har flyttit på enligt planerna. 

-Nytt golv har gjutits

-Nya innerväggar samt tak har reglats upp

-Hela byggnaden har isolerats

-OSB skivor samt gips har monterats på väggar och i tak

-Spackling och målning av väggar och tak har gjorts

-Port har monterats

-El har dragits

INVESTERINGAR

 

-Investeringar har gjorts i projektet så som Släpvagn & Snowdog för att kunna frakta åtelmaterial från slateriet och sedan vidare ut till gömsleområdet.

-Kamera och drönare för att skapa högkvalitativa bilder och filmer till reklam material 

SAMARBETSPARTNERS

-Under projektet så skulle vi försöka hitta olika samarbetspartners. Vi har under projektet skapat samarbeten med 2 olika aktörer inom kommunen. 

Vi har också en dialog med ett större reseföretag som vill anordna resor för grupper till olika gömslen i Sverige. 

Gömslet är dock lite för litet för att kunna erbjuda detta företag vad dem är ute efter. Så planerna ligger i att försöka möta upp det i framtiden med två nya gömslen som kan ta emot upp emot 5 personer i vardera gömsle.

 

I bildspelet kan man se ett urval av bilder som jag tagit under projektets gång. 

 

Mvh / Andreas